Duo Claripiano

Z učenci OrkesterkamPa 2010

14. 5. 2014

Ljubljana-Beljak/Villach, skladatelj/composer Ljubo Rančigaj Petnajstletnica v Slovenski filharmoniji
Ljubljana-Beljak/Villach, skladatelj/composer Ljubo Rančigaj
Petnajstletnica v Slovenski filharmoniji
Duo Claripiano | Google+ | Youtube |
Kodington ©2013-2017