Duo Claripiano

Ljubljanski grad

14. 5. 2014

Recital – Castle Leod, Scotland, 2006, sopr. Janet Cromartie Ljubljana-Beljak/Villach, skladatelj/composer Ljubo Rančigaj
Recital – Castle Leod, Scotland, 2006, sopr. Janet Cromartie
Ljubljana-Beljak/Villach, skladatelj/composer Ljubo Rančigaj
Duo Claripiano | Google+ | Youtube |
Kodington ©2013-2017